Type onderzoek

Wij kunnen een breed scala aan onderzoeksactiviteiten uitvoeren. De verschillende typen onderzoek sluiten nauw aan bij de beleidscyclus waarmee u de doelstellingen van uw organisatie bereikt. We leveren u in alle fasen praktisch toepasbare onderzoeksinformatie en advies gebaseerd op gedegen onderzoek. Voor concrete voorbeelden van de onderzoeksproducten kunt u per fase doorklikken.

Agendavorming en verkenningen
Onderzoek dat u helpt om beleid en projecten te ontwikkelen.

Beleidsontwikkeling
Onderzoek dat u helpt om beleid en projecten te ontwikkelen.

Beleidsuitvoering
Onderzoek om ervaringen met de uitvoering van beleid en projecten in beeld te brengen en tijdig bij te sturen.

Beleidsevaluaties
Onderzoek om de effectiviteit en efficiency van beleid en projecten te bepalen.