Thema’s

Voor een groot aantal vraagstukken kunnen wij beleidsonderzoek uitvoeren.
Voorbeelden hiervan staan hieronder genoemd. Per thema kunt u doorklikken voor nadere informatie.

Vraagstukken sociaal
Leefbaarheid, Welzijn en Sociale Cohesie
Beleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Centrum voor Jeugd en Gezin en Decentralisatie jeugdzorg
Jeugdbeleid

Vraagstukken economie
Stimuleren ondernemerschap, startersbeleid en innovatiebevordering
Lokale en regionale economische ontwikkeling
Arbeidsmarktbeleid

Vraagstukken organisatie
Organisatiebeleid, kwaliteitszorg en certificering