Diensten

SwatersBeleid voert beleidsonderzoek uit voor gemeenten, regio’s, provincies, maatschappelijke en intermediaire organisaties. Met het onderzoek genereren wij kennis en informatie om daarmee uw beleidsdoelstellingen te realiseren.

Onze kernactiviteit is het uitvoeren van beleidsonderzoek en het vertalen van de uitkomsten naar een helder beleidsadvies. Daarnaast kunnen wij u andere diensten bieden, zoals:
- ondersteuning bij beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering
- leveren tijdelijke beleidscapaciteit
- projectmanagement

Bij beleidsonderzoek kunt u -afhankelijk van uw vraag- de keuze maken uit de diensten Essentie en Synergie:

Essentie Wij voeren een onderzoek uit waarbij u de uitkomsten zelf interpreteert en gebruikt.
Voorbeelden hiervan zijn het verzamelen van cijfers, gegevens en opinies.
Synergie Wij voeren een onderzoek uit waarbij u op basis van de resultaten een helder beleidsadvies krijgt.
Voorbeelden hiervan zijn onderzoeksgegevens met beleidsaanbevelingen en bouwstenen voor de toekomst.

Beide onderzoeksactiviteiten kenmerken zich door:

• vooraf een helder onderzoeksvoorstel met de onderzoeksopzet, uit te voeren activiteiten,
duidelijke planning, wijze van rapportage en financiële aspecten.
• een gestructureerde aanpak met ruimte voor innovatieve onderzoekselementen
• aansluiting bij de praktijk (onderzoek als schakel in uw beleidsproces)
• aansluiting bij de integraliteit van de beleidsvraagstukken
• één aanspreekpunt voor het uitvoeren van de opdracht
• een heldere en beknopte rapportage