Onderzoek als maatwerk

>Ons onderzoek levert de informatie die u nodig heeft. Wij kiezen een aanpak passend bij uw vraagstuk of het nu gaat om een verkenning,  opinieonderzoek, evaluatie, klanttevredenheidsmeting of monitor.

Aansluiting bij praktijk

>Wij zien onderzoek als een belangrijke schakel in uw beleidsproces of organisatie. Een direct contact tussen onderzoeker en opdrachtgever met veel aandacht voor de toepasbaarheid van de resultaten.

Meerwaarde van 3 O’s

>In onze aanpak komt kennis van Onderzoek, Onderwerp en Organisatie samen voor beleidsvragen van gemeenten, regio’s, provincies, maatschappelijke en intermediaire organisaties.

Oplossingen

>Naast het uitvoeren van onderzoeksprojecten kunnen wij u ook hands-on ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.